close
search

6-Thioguanina w erytrocytach

-
+

Cena

od 217.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Badanie wykonywane w monitorowaniu terapii Azatiopryną. Jest to heterocykliczna pochodna 6-merkaptopuryny o działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym. Mechanizm działania leku nie jest dokładnie poznany, prawdopodobnie następuje blokowanie grup sulfhydrylowych i uwalnianie 6-merkaptopuryny - antymetabolitu dla zasad purynowych, a nastepnie zaburzenie syntezy DNA poprzez wbudowanie do łańcucha DNA tioanalogów puryn. W konsekwencji dochodzi do zahamowania biosyntezy kwasów nukleinowych i proliferacji komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Azatiopryna stosowana jest jako lek immunosupresyjny po przeszczepach narządów, w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym i ciężkich zapalnych chorobach jelit.

Opis badania

Badanie wykonywane w monitorowaniu terapii Azatiopryną. Jest to heterocykliczna pochodna 6-merkaptopuryny o działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym. Mechanizm działania leku nie jest dokładnie poznany, prawdopodobnie następuje blokowanie grup sulfhydrylowych i uwalnianie 6-merkaptopuryny - antymetabolitu dla zasad purynowych, a nastepnie zaburzenie syntezy DNA poprzez wbudowanie do łańcucha DNA tioanalogów puryn. W konsekwencji dochodzi do zahamowania biosyntezy kwasów nukleinowych i proliferacji komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Azatiopryna stosowana jest jako lek immunosupresyjny po przeszczepach narządów, w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym i ciężkich zapalnych chorobach jelit.