close
search

Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3 - diagnostyka predyspozycji sportowych

-
+

Cena

od 360.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Diagnostyka predyspozycji sportowych

Badanie predyspozycji sportowych związane jest z analizą wariantu p.Arg577* genu ACTN3 oraz diagnostyką predyspozycji sportowych.
Gen ACTN3 koduje u ludzi białko alfa-aktyniny-3, znanej również jako izoforma 3 alfa-aktyniny mięśnia szkieletowego lub białko sieciujące F-aktyna. Alfa-aktynina jest białkiem wiążącym aktynę, które związane jest z wieloma rolami w różnych typach komórek.
Scharakteryzowano dwa ludzkie geny alfa-aktyniny specyficzne dla mięśni:

  • ACTN2
  • i ACTN3.

ACTN2 ulega ekspresji we wszystkich włóknach mięśni szkieletowych, ACTN3 ulega ekspresji tylko w szybkokurczliwych włóknach.
Wykazano powiązania między genotypem ACTN3, a wydajnością sportową. Mianem „genów sportowych” określane są geny ACE oraz ACTN3.

Opis badania

Diagnostyka predyspozycji sportowych

Badanie predyspozycji sportowych związane jest z analizą wariantu p.Arg577* genu ACTN3 oraz diagnostyką predyspozycji sportowych.
Gen ACTN3 koduje u ludzi białko alfa-aktyniny-3, znanej również jako izoforma 3 alfa-aktyniny mięśnia szkieletowego lub białko sieciujące F-aktyna. Alfa-aktynina jest białkiem wiążącym aktynę, które związane jest z wieloma rolami w różnych typach komórek.
Scharakteryzowano dwa ludzkie geny alfa-aktyniny specyficzne dla mięśni:

  • ACTN2
  • i ACTN3.

ACTN2 ulega ekspresji we wszystkich włóknach mięśni szkieletowych, ACTN3 ulega ekspresji tylko w szybkokurczliwych włóknach.
Wykazano powiązania między genotypem ACTN3, a wydajnością sportową. Mianem „genów sportowych” określane są geny ACE oraz ACTN3.