close
search

Nieinwazyjne badanie prenatalne VERAgene

-
+

Cena

od 2990.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Czym jest VERAgene NIPT?

VERAgene jest pierwszym tak kompleksowym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym (NIPT) pod kątem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych. Schorzenia, które wykrywa badanie niosą za sobą poważne konsekwencje, często wpływając na jakość życia. Ich wczesne wykrycie to szansa na przygotowanie się do przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach. Veragene jest badaniem zupełnie bezpiecznym, jego wykonanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla ciężarnej i płodu. VERAgene wykrywa 500 mutacji genowych odpowiedzialnych za wystąpienie m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa, mukowiscydozy, niedokrwistości sierpowatej czy fenyloketonurii.

veragene zalety badania

Badanie jest odpowiednie dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych, a także w zespole znikającego bliźniaka.

Pacjentki wykonujące badanie VERAgene w punktach pobrań Synevo mogą zgłosić się na pobranie krwi najwcześniej trzy dni robocze po dokonaniu i opłaceniu zamówienia.

W tym czasie należy wypełnić skierowanie, które musi być podpisane przez lekarza. W przypadku zgłoszenia się do punktu pobrań Synevo pacjentki nieposiadającej skierowania podpisanego przez lekarza, pracownicy Synevo nie będą mogli pobrać materiału i wykonać badania VERAgene.

Jakie choroby wykrywa VERAgene?

Badanie pozwala na wykrycie bardzo szerokiego spektrum zaburzeń, wśród nich są mikrodelecje, aneuploidie i choroby monogenowe. Do najczęstszych z nich należą:

veragene badanie prenatalne

Aneuploidie:

 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Jacobsa

Aneuploidie są zaburzeniami ilości materiału genetycznego. Oznacza, że jego ilość w komórkach nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym komplecie chromosomów dla danej osoby. W przypadku wystąpienia dodatkowych kopii mówimy o trisomii, a w przypadku braku kopii chromosomu o monosomii.

Mikrodelecje:

 • zespół DiGeorge
 • zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschhorma
 • zespół delecji 1p36

Mikrodelecja to brak bardzo niewielkiej części chromosomu. Niektóre mikrodelecje mają niewielki wpływ na zdrowie i życie dziecka, jednak istnieją też takie, które mogą spowodować niepełnosprawność umysłową i wady wrodzone. Mikrodelecje występują podczas ciąż z taką samą częstotliwością niezależnie od wieku matki, dlatego młody wiek matki nie zmniejsza częstości wystąpienia mikrodelecji, ryzyko jest podobne w przypadku dzieci urodzonych przez kobiety 20-kilkuletnie i po 40-stym roku życia.

Choroby monogenowe

 • Mukowiscydoza
 • pląsawica-akantocytoza
 • Fenyloketonuria
 • Niedokrwistość sierpowata
 • Artrogrypoza, opóźnienie umysłowe i napady drgawkowe
badanie prenatalne veragene

Wymienione zaburzenia różnią się od siebie objawami, rokowaniem itp. w przypadku ich rozpoznania wskazana jest wizyta u lekarza specjalisty, który wyjaśni jakie działania należy podjąć i jakie są dostępne metody leczenia czy terapii dzieci dotkniętych daną wadą genetyczną. Pełną listę chorób i wad, które można rozpoznać dzięki badaniu Veragene znajdziesz tu: VERAGENE

Jak działa VERAgene?

VERAgene wykonuje się przy pomocy próbki krwi matki oraz wymazu policzkowego biologicznego ojca. Próbka krwi zawiera pozakomórkowe DNA zarówno matki jak i płodu. To DNA podlega wyizolowaniu i analizie wraz z próbką DNA ojca pod kątem potencjalnych mutacji genetycznych, za pomocą sekwencjonowania następnej generacji.


veragene badanie w ciąży

Niezwykle złożone algorytmy bioinformatyczne służą do obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia choroby monogenowej u płodu.

Wyniki badania przesyła się lekarzowi, który następnie przekazuje informacje rodzicom, udzielając im niezbędnego wsparcia. W większości przypadków wynik badania jest negatywny – świadczący o bardzo wysokim prawdopodobieństwie urodzenia zdrowego dziecka. Negatywny wynik badania uspokaja rodziców i pozwala im przejść przez ciąże bez lęku o to czy dziecko urodzi się zdrowe.

Pozytywny wynik pozwala na zaplanowanie kolejnych działań i zapewnienie rodzicom oraz noworodkowi odpowiedniej opieki od pierwszych chwil życia.

Zapoznaj się z procesem wykonania badania. Jeśli masz pytania co do badania, wad genetycznych i sposobów ich rozpoznawania zapytaj o nie lekarza prowadzącego lub opiekującą się Tobą położną. Personel medyczny wyjaśni Twoje wątpliwości i ułatwi Ci podjęcie decyzji o badaniu.

Przed wykonaniem badania porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę, jego podpis i pieczątka na formularzu danych próbki są niezbędne do prawidłowego procesu obsługi badania i pobrania materiału.

Przed wizytą u lekarza prowadzącego wydrukuj formularz danych próbki. Przekaż go lekarzowi podczas wizyty – jego pieczątka i podpis na dokumencie są niezbędne do prawidłowego przyjęcia materiału do badania i wykonania testu.

veragene badanie w ciąży

Czym różni się test Pappa od badania VERAgene?

veragene badanie w ciąży

Ze względu na wiele różnic między tymi badaniami trudno je porównywać. Badanie Veragene polega na analizie frakcji DNA płodowego obecne w krwi matki. Test Pappa opiera się na ocenie poziomu białka PAPP-A, wolnej podjednostki β-hCG oraz na obrazie tzw. przezierności karkowej , który bada się podczas USG. Dodatkowo test Veragene dostarcza wielu dodatkowych informacji np. dotyczących ryzyka wystąpienia chorób monogenowych np. fenyloketonurii.

Dlaczego warto wykonać badanie VERAgene?

veragene badanie w ciąży

Wykonanie testu niesie za sobą bardzo wiele korzyści, przyszli rodzice podejmując decyzję o teście powinni wiedzieć, że:

 • Badanie jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Nie wpływa na przebieg ciąży
 • Test ma najszersze spektrum diagnostyczne, jako jedyny na rynku wykrywa ryzyko wystąpienia chorób jednogenowych
 • Badanie odznacza się dużą dokładnością. Ponad 99% dla trisomii 21, 18 i 13, aneuploidii chromosomów płciowych oraz mikrodelecji. Ponad 99% wartości dodatniej predykcyjnej w wykrywaniu chorób jednogenowych
 • Jedyne badanie na rynku porównujące materiał genetyczny również od ojca
 • Test może być wykonany już po ukończeniu 10 tygodnia ciąży
 • Wynik poznasz już po około 14 dniach

Zapraszamy na pobranie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W celu omówienia wyniku zachęcamy do konsultacji z ginekologiem.

Dodatkowe informacje o badaniu VERAgene:

veragene badanie prenatalne

Test Veragene jest badaniem genetycznym, nie diagnostycznym, to znaczy nie stwierdza wystąpienia choroby genetycznej u dziecka, ale ocenia ryzyko jej wystąpienia. Test opiera się na badaniu frakcji DNA płodowego, które jest obecne w krwiobiegu matki. Pobraną próbkę krwi i wymaz z policzka ojca poddaje się analizie, na jej podstawie szacuje się ryzyko czy istnieją zmiany genetyczne, które mogłyby wpłynąć na stan zdrowia dziecka.

Test Veragene jest uzupełnieniem badań przesiewowych I trymestru ciąży, w tym USG, które powinny zostać wykonane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Możesz rozważyć wykonanie testu Veragene po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę lub położną, aby podjąć świadomą decyzję.

O VERAgene

Czym jest VERAgene NIPT?

VERAgene jest pierwszym tak kompleksowym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym (NIPT) pod kątem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych. Schorzenia, które wykrywa badanie niosą za sobą poważne konsekwencje, często wpływając na jakość życia. Ich wczesne wykrycie to szansa na przygotowanie się do przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach. Veragene jest badaniem zupełnie bezpiecznym, jego wykonanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla ciężarnej i płodu. VERAgene wykrywa 500 mutacji genowych odpowiedzialnych za wystąpienie m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa, mukowiscydozy, niedokrwistości sierpowatej czy fenyloketonurii.

veragene zalety badania

Badanie jest odpowiednie dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych, a także w zespole znikającego bliźniaka.

Pacjentki wykonujące badanie VERAgene w punktach pobrań Synevo mogą zgłosić się na pobranie krwi najwcześniej trzy dni robocze po dokonaniu i opłaceniu zamówienia.

W tym czasie należy wypełnić skierowanie, które musi być podpisane przez lekarza. W przypadku zgłoszenia się do punktu pobrań Synevo pacjentki nieposiadającej skierowania podpisanego przez lekarza, pracownicy Synevo nie będą mogli pobrać materiału i wykonać badania VERAgene.

Jakie choroby wykrywa VERAgene?

Badanie pozwala na wykrycie bardzo szerokiego spektrum zaburzeń, wśród nich są mikrodelecje, aneuploidie i choroby monogenowe. Do najczęstszych z nich należą:

veragene badanie prenatalne

Aneuploidie:

 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Jacobsa

Aneuploidie są zaburzeniami ilości materiału genetycznego. Oznacza, że jego ilość w komórkach nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym komplecie chromosomów dla danej osoby. W przypadku wystąpienia dodatkowych kopii mówimy o trisomii, a w przypadku braku kopii chromosomu o monosomii.

Mikrodelecje:

 • zespół DiGeorge
 • zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschhorma
 • zespół delecji 1p36

Mikrodelecja to brak bardzo niewielkiej części chromosomu. Niektóre mikrodelecje mają niewielki wpływ na zdrowie i życie dziecka, jednak istnieją też takie, które mogą spowodować niepełnosprawność umysłową i wady wrodzone. Mikrodelecje występują podczas ciąż z taką samą częstotliwością niezależnie od wieku matki, dlatego młody wiek matki nie zmniejsza częstości wystąpienia mikrodelecji, ryzyko jest podobne w przypadku dzieci urodzonych przez kobiety 20-kilkuletnie i po 40-stym roku życia.

Choroby monogenowe

 • Mukowiscydoza
 • pląsawica-akantocytoza
 • Fenyloketonuria
 • Niedokrwistość sierpowata
 • Artrogrypoza, opóźnienie umysłowe i napady drgawkowe
badanie prenatalne veragene

Wymienione zaburzenia różnią się od siebie objawami, rokowaniem itp. w przypadku ich rozpoznania wskazana jest wizyta u lekarza specjalisty, który wyjaśni jakie działania należy podjąć i jakie są dostępne metody leczenia czy terapii dzieci dotkniętych daną wadą genetyczną. Pełną listę chorób i wad, które można rozpoznać dzięki badaniu Veragene znajdziesz tu: VERAGENE

Jak to działa?
Korzyści z badania