close
search

Cholinoesteraza

-
+

Cena

od 45.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Jest to enzym katalizujący hydrolizę estrów choliny do choliny I kwasu tłuszczowego. Powstaje w wątrobie I jest jednym z markerów wydoloności wątroby w zakresie syntezy białek. Aktywność ChE zmniejsza się w stanach znacznego uszkodzenia miąższu wątroby.

Badanie ma również zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia zatrucia pestycydami fosforoorganicznymi oraz do oceny wrażliwości na sukcynylocholine przed zastosowaniem leku.
  • Badanie inwazyjne  - pobranie krwi do probówki EDTA, zgodnie z procedurą pobrania odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
  • Czas trwania pobrania to około kilka - kilkanaście sekund. 
  • W przypadku nieprawidłowego przygotowania do badania uzyskany wynik nie będzie miarodajny.
  • Wynik badania dostępny w ciągu 7 dni roboczych.
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji wybranej placówki,
  • Możliwość dostępu do wyniku online. W tym celu należy pobrać hasło dostępowe na recepcji wybranej placówki.
Opis badania
Jest to enzym katalizujący hydrolizę estrów choliny do choliny I kwasu tłuszczowego. Powstaje w wątrobie I jest jednym z markerów wydoloności wątroby w zakresie syntezy białek. Aktywność ChE zmniejsza się w stanach znacznego uszkodzenia miąższu wątroby.

Badanie ma również zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia zatrucia pestycydami fosforoorganicznymi oraz do oceny wrażliwości na sukcynylocholine przed zastosowaniem leku.
Szczegóły wykonania badania
Wyniki badań laboratoryjnych